Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016                                     ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
                                     
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΝΕΤΗΣ "ΝΕΟΝ"

                                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:30/10/2016,
                                                              13/11/2016,27/11/2016,
                                                              4/12/2016 ΚΑΙ 18/12/2016.