Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2009

5ο Νεανικό Πρωτάθλημα Δυτικής Αττικής

1. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
• Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Φυλής
• Σκακιστική Πολιτιστική Κίνηση Φυλής

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Το Ατομικό Νεανικό Πρωτάθλημα Σκάκι Δυτικής Αττικής θα διεξαχθεί σε πέντε κατηγορίες ηλικιών. Οι κατηγορίες σύμφωνα με τα όρια ηλικίας (ημερομηνίες γέννησης) έχουν ως εξής:

• Κατηγορία κάτω των 16 ετών (γεννημένοι από 1/1/1993 και μετά),
• Κατηγορία κάτω των 14 ετών (γεννημένοι από 1/1/1995 και μετά),
• Κατηγορία κάτω των 12 ετών (γεννημένοι από 1/1/1997 και μετά),
• Κατηγορία κάτω των 10 ετών (γεννημένοι από 1/1/1999 και μετά),
• Κατηγορία κάτω των 8 ετών (γεννημένοι από 1/1/2001 και μετά).

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σκακιστές και σκακίστριες με έγκυρο αθλητικό δελτίο της ΕΣΟ.

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το σύστημα των αγώνων θα είναι ελβετικό εννέα (9) γύρων. Σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία οι σκακιστές είναι λιγότεροι από δεκαεπτά (17) το σύστημα των αγώνων διαμορφώνεται ως εξής:

Συμμετοχές/Σύστημα:
1: Δεν θα διεξαχθεί πρωτάθλημα
2: Τουρνουά 4 παρτίδων
3-4: Κυκλικό σύστημα (πουλ) διπλών συναντήσεων
5-10: Κυκλικό σύστημα (πουλ) απλών συναντήσεων
11-16: Ελβετικό επτά (7) γύρων

Δεν θα υπάρξει συγχώνευση κατηγοριών πρωταθλημάτων.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Ο χρόνος σκέψης θα είναι 60 λεπτά + 30" για κάθε κίνηση μέχρι την ολοκλήρωση της παρτίδας. Η καταγραφή όλων των κινήσεων είναι υποχρεωτική.

6. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο Γυμνάσιο Φυλής (Σοφοκλή Βενιζέλου 13).

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
1ος γύρος : Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2008 17:00'
2ος γύρος : Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2008 19:30'
3ος γύρος : Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2008 17:00'
4ος γύρος : Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2008 19:30'
5ος γύρος : Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2008 17:00'
6ος γύρος : Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2008 19:30'
7ος γύρος : Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2008 17:00'
8ος γύρος : Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2008 19:30'
9ος γύρος : Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2008 17:00'
Η επιβεβαίωση των συμμετοχών θα γίνει με φυσική παρουσία την πρώτη ημέρα των αγώνων μέχρι τις 16:45'. Η τελετή λήξης και οι απονομές θα γίνουν στον χώρο των αγώνων μετά το τέλος του 9ου γύρου.

8. ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ
Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας η κατάταξη καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:

Για ελβετικό σύστημα:
• Το κριτήριο Μπούχολτζ και τα κριτήρια άρσης του,
• Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας και τα κριτήρια άρσης της,
• Τουρνουά ισόβαθμων,
• Αριθμός νικών,
Για κυκλικό σύστημα:
• Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ,
• Τουρνουά ισόβαθμων,
• Αριθμός νικών,

Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία δεν λύνεται, οι παίκτες ανακηρύσσονται ισόβαθμοι ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ!

9. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Το πρώτο αγόρι και το πρώτο κορίτσι από κάθε κατηγορία, μέλος σωματείου Δυτικής Αττικής, ανακηρύσσονται πρωταθλητές Δυτικής Αττικής για το 2009.
Στο πρώτο αγόρι και το πρώτο κορίτσι από κάθε κατηγορία θα απονεμηθούν κύπελλα.
Στο 2ο και 3ο αγόρι και κορίτσι από κάθε κατηγορία θα απονεμηθούν μετάλλια.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα.

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η δήλωση συμμετοχής των αθλητών θα γίνει μέσω των σωματείων τους μέχρι την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2009 στον Διευθυντή Αγώνων ή στον Επικεφαλή Διαιτητή.

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενάντια σε απόφαση του Διαιτητή, ασκείται ένσταση σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. που κατατίθεται στον Διευθυντή Αγώνων. Η ένσταση εκδικάζεται τελεσίδικα από την επιτροπή ενστάσεων του πρωταθλήματος (η οποία θα οριστεί πριν την έναρξη του 1ου γύρου).

12. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική νομοθεσία, τους κανόνες της F.I.D.E., τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και την προκήρυξη των αγώνων μαζί με τα παραρτήματά της. Ερμηνείες και διευκρινήσεις εκδίδει ο Επικεφαλής Διαιτητής, είναι άμεσα εκτελεστές και θεωρούνται παραρτήματα της προκήρυξης.

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διευθυντής Αγώνων: Μαρίνα Μπέλλου (6936248801)
Επικεφαλής Διαιτητής: Γιάννης Τσουκαράκης (6972230047, 5-8μμ, email: iotsouk@otenet.gr)