Κυριακή, 31 Μαΐου 2009

Αποτελέσματα 5ου γύρου:

1. Ζαχαρίου - Κωστούρος 0-1
2. Πονηράκης - Κορνιώτης 1-0
3. Τερζάκης - Ψωμά 1-0
4. Τσιώτας - Χονδροβασιλόπουλος 1-0
5. Ιλαρίδης - Ζωγράφος 1-0
6. Βλάχος Γ. - Καρλής 0-1
7. Σκιαδαρέση - Παπαδόπουλος 0-1
8. Κοιλάκος - Παπασταυρίδης 0-1 (α.α.)
9. Μπελιώτης - Μαυρόγαλος 1-0
10.Βλάχου - Γαβριηλίδη 0-1
11.Δερμιτζάκης - Γαβριηλίδης 1/2-1/2
12.Παπαγεωργίου Ε. - Κούτα 0-1
13.Παρασκευάς - Κανέλλης 1-0 (α.α.)
14.Βλάχος Στ. - Τσέτσος 1-0
15.Ίσαρη - Γονέος 1-0